2012 m. balandžio 20 d., penktadienis

Išgelbėtasis skęstantis


Tai atsitiko Belgijoje, toje šalies dalyje, kuri vadinama Flandrija.
Jauna moteris vaikščiojo su mažu sūneliu palei kanalą. Užsižaidęs vaikas buvo neatidus ir įkrito į kanalą. Motina nemokėjo plaukti ir, apimta nevilties, žiūrėjo į savo skęstantį vaiką. Nepažįstamas vyriškis, atsitiktinai ėjęs pro šalį, greitai supratęs situaciją, šoko į vandenį ir išgelbėjo vaiką. Motina buvo be galo dėkinga išgelbėtojui ir pakvietė jį į savo netoliese esantį butą sušilti. Atsisveikindama motina pasakė: ,,Man nesmagu, kad negaliu Jums padovanoti nieko vertingo, nes ir pati ne kažką turiu. Tačiau kaip dėkingumo ženklą norėčiau Jums padovanoti nedidelę Marijos statulėlę.” Vaiko išgelbėtojas į tai atsakė: ,,Žinote, aš nesu religingas. Aš netikiu į Dievą. Tačiau kaip šio įvykio prisiminimą su malonumu paimsiu šią Marijos statulėlę.”
            Po keleto dešimtmečių vienoje Šveicarijos ligoninėje atsitiko štai kas. Ligoninės medicinos seserys kreipėsi į vieną kunigą sakydamos: ,,Pas mus yra ligonis, jis sunkiai serga. Tikriausiai, po kelių dienų jis mirs. Apie Dievą ar religiją jis nenori nieko girdėti. Ir kunigo nenori matyti. Tačiau Jūs esate gimęs Flandrijoje, kaip ir jis. Galbūt jis pradžiugs, galėdamas su Jumis pakalbėti gimtąją flandru kalba.” Kunigas nuėjo pas ligonį, pasisveikino ir kreipėsi į jį gimtąją flandru kalba. Ligonio nuotaika pasitaisė, jis darėsi vis atviresnis. Besikalbant kunigas pastebėjo ant spintelės prie lovos nedidelę Marijos statulėlę. Kunigas tarė. ,,Mane kai kas stebina. Medicinos seserys teigė, kad Jūs visai nereligingas, o dabar regiu Jūsų ant spintelės Dievo Motinos statulėlę.” Į tai ligonis atsakė: ,,Taip, žinote, tai buvo prieš daugelį metų Flandrijoje. Aš išgelbėjau skęstantį vaiką. Iš dėkingumo vaiko motina man padovanojo šią statulėlę...” Kunigas atsakė: ,,Taip, aš tai žinau, “ pridurdamas, kuriais metais ir kurioje vietoje tai įvyko. Ligonis tuo buvo labai nustebintas: ,,Iš kur Jūs visa tai taip tiksliai žinote?” Kunigas, pažiūrėjęs į jį, tarė: ,,Vaikas, kurį Jūs tada išgelbėjote, buvau aš. Visa tai man papasakojo mano motina.” Dabar įvyksta Dievo malonės ir atsivertimo stebuklas. Ligonis pravirksta. Jis atlieka išpažintį, priima sakramentus, o po kelių dienų miršta, susitaikęs su Dievu.

Pasakojo kun. Bernhard Peyrous
,,Betendes Gottesvolk” 2012 (Nr.1 249, pl.5)
Iš vokiečių kalbos išvertė A.Račas - http://r-gr.blogspot.de/search/label/Maria