2012 m. gruodžio 24 d., pirmadienis


Mūsų skaitytojams linkime Šventų Kalėdų.
Šv. Kalėdų meto palaima telydi Jus ir Jūsų šeimos narius per 2013 metus.

We wish all our readers a very blessed Christmas with many graces of the Holy Family for 2013.

2012 m. gruodžio 19 d., trečiadienis

Penktasis Bažnyčios bruožas


Popiežius Pijus XI per šventinę audienciją seminaristų paklausė ,,Kiek būdingų bruožų turi tikroji Jėzaus Kristaus bažnyčia? ‘’ ,,Keturis, Šventasis Tėve. Ji yra vieninga, šventa, katalikiška ir apaštalinė”, atsakė vienas iš seminaristų. ,,Ar tik tuos keturis? – sekė klausimas. Vienas iš seminaristų pridėjo: ,,Romos katalikų bažnyčia”. ,,Be abejonės taip, bet tai išvada iš kitų požymių, o ne pats esminis bruožas. Bet koks gi yra tas kitas esminis bruožas?  Visi tylėjo.
 ,,Na, gerai, aš jums pasakysiu. Be tų keturių bruožų yra dar penktas: Bažnyčia visuomet persekiojama. Net Evangelijoje parašyta: Kaip mane persekiojo, taip ir jus persekios!,,
  Prieš  Bažnyčią visuomet buvo kovojama. Stipriau kaip bet kada ši kova vyksta mūsų dienomis, aršiai puolamos tos vertybės, kurias daugelį amžių gynė Katalikų Bažnyčia. Bandoma sugriauti šeimos sampratą, pagarbą gyvybei, per turto ir malonumų siekimo skatinimą žmogų nutolinti nuo Dievo. Kas bus rytoj, mes nežinome, bet nieko nereikia bijoti.  Banga, šiuo metu pakilusi prieš Bažnyčią, nuvilnys. Žmogus, trokštantis tiesos, teisingumo ir meilės, pajus ir alkį Dievui ir Kristui, tik per kurį galima gerovė ir išganymas. Ir todėl žmonės, pakankamai ilgai ėję klystkeliais, blaškomi klaidingų mokymų vėjų, galų gale susivoks ir pripažins, kas ištiktųjų yra jų gerovė. Ir vėl Bažnyčia taps reikalinga kaip tiesos, teisingumo ir meilės užuovėja.
,,Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios“ (Jn 15-20)
Pagal ,,Allianz mit Maria“, 2012, Nr. 4, 7 psl. - Parengė A.Račas - nuotr.: internetas

Stulbinantis išlikimas


2012 metų spalio 29 dieną stiprus uraganas, pavadinimu Sandy, nusiaubė kurortą Breezy Point, esantį prie vandenyno netoli Niujorko. Uraganinis vėjas, lietus ir ugnis nušlavė 111 namų. Griuvus namams, kilo gaisras, vietovę tarsi prarijo ugnis. Dėl gatves užliejusio vandens gaisrininkai nieko negalėjo padėti. Atslūgus vandeniui, namų blokai dar smilko. Visų nuostabai tarp griuvėsių išliko nei vėjo nei ugnies, nei vandens nesunaikinta Mergelės Marijos statula nišoje. Prieš ją ir už jos - privačių namų griuvėsiai. Amerikos ir Vakarų Europos spaudoje išplatintos išlikusios statulos nuotraukos. Statulą, vadinamą Breezy Point Mergele Marija, lanko žmonės. Vokietijos internetiniame puslapyje patalpinta išlikusios statulos nuotrauka, o po ja užrašas: ,, Sandy siautėja, o Marija stovi tvirtai ir nekreipdama dėmesio. Tai vilties ženklas”

Pagal JAV ir Vokietijos spaudos pranešimus parengė A.Račas. Nuotr.: internetas 

2012 m. spalio 2 d., antradienis

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia boikotuoti LNDT rodomus spektaklius, kurie skaudina krikščionis


Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius paragino tikinčiuosius ir visus geros valios žmones nelankyti kontroversiško spektaklio, įtraukto į  teatro festivalio „Sirenos“ repertuarą.

Arkivyskupas kreipėsi į žmones homilijoje, kurią penktadienį, rugsėjo 28 d., pasakė Šiluvoje. Jis kvietė tikinčiuosius bei visus geros valios žmones nelankyti Lietuvos nacionalinio dramos teatro Vilniuje rodomų spektaklių, kurie „niekina Viešpaties Veido atvaizdą ir ypač skaudina krikščionis, nes mums šis Veidas ypač brangus – kaip Tėvo ir Motinos.“

Festivalyje šiais metais bus rodomi trys užsienio kūrėjų spektakliai. Tai Michaelio Schröderio spektaklis „Apie gyvenimo trumpumą“, Rodrigo Garcia „Mirtis ir reinkarnacija į kaubojų“ ir Romeo Castellucci „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“. Itin kontroversiškais vertinimais pasižymi pastarųjų dviejų jau ne pirmą kartą į Lietuvą atvykstančių režisierių spektakliai. Dėl spektaklio R. Castelluccci „Apie dievo sūnaus veido koncepciją“ vyko protestai Belgijoje ir Prancūzijoje, Paryžiuje dėl į sceną įsiveržusių protestuotojų spektaklis buvo nutrauktas. (Bernardinai.lt - 2012-09-29,  nuotr. M. Gorre)

La dimensione freudiana dell´opera di Romeo Castellucci (italų kalba)

La dimensione gnostica e satanica dell'opera artistica di Romeo Castellucci (italų kalba)

La dimension freudienne des ordures de Castellucci (prancūzų)

2012 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis

Agresyvus elgesys: Tikintys jaunuoliai žymiai rečiau agresyvūs


,,Juo stipresnis krikščionio jaunuolio tikėjimas, tuo rečiau jis linkęs griebtis prievartos.“ – tai viena iš išvadų studijų, tyrinėjusių vaikų ir jaunuolių polinkį į prievartą. Straipsnio autoriai ir tyrimų atlikėjai yra Christian Pfeiffer ir Žemutinės Saksonijos Kriminologinių tyrimų institutas
Agresyvus elgesys yra viena stabiliausių psichinio išsiskirtinumo formų.
Kas šeštas Berlyno devintokas 2011m. patyrė prievartą. Todėl agresija tampa vis svarbesne tema psichologams ir elgesio tyrinėtojams.
Lemiamos reikšmės  turi ir šeimos aplinka: jeigu ji stabili ir tėvai skiria vaikams pakankamai dėmesio, žymiai sumažėja vaikų agresyvaus elgesio galimybė. Svarbu, kad tėvai būtų savo palikuoniams tinkamu pavyzdžiu.
   Taip pat drausmė sumažina vaikų, linkusių prievartai, agresyvaus elgesio riziką. ,,Jei vaikams elgesio ribos tik nurodomos, jie linkę galimybių ribos išbandyti. Dažnai agresyvų elgesį sustiprina ir tai, kad tėvai ir auklėtojai vengia kalbėti apie elgesio taisykles ir reikalavimus bei nuosekliai reikalauti jų laikytis, - taip rašo ,,Psichologija šiandien“ 2012 m. kovo mėnesio numeryje. (Kultur und Medien [Vokietija], 2012 m. gegužes mėn.  Vertė A. Račas)

2012 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

2012 m. birželio 13 d., trečiadienis

,,Už gyvybę ir šeimą”


Manifestacija Varšuvoje

            Šiais metais manifestacija ,,Už gyvybę ir šeimą” vyko daugelyje Lenkijos miestų. Jas iniciavo kun. P.Skargos Krikščioniškosios Kultūros institutas kartu su kitomis organizacijomis. Manifestacijų tikslas ginti gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.
            Birželio 3 d. tokia manifestacija vyko Varšuvoje. Apie 10 000 žmonių minia skandavo šūkius, ginančius šeimą ir nešė daugybę plakatų su užrašais:

 ,,Abortams - stop !“ ,, Kiekvienas vaikas turi teisę gimti!” Manifestacijoje dalyvavo kunigai ir parlamento nariai. Šių metų manifestacijos moto - ,,Šeima - išeitis iš krizės”.
            Žygis prasidėjo kardinolo Kazimierz Nycz palaiminimu. Manifestacijoje dalyvavo įvairių organizacijų atstovai iš kitų šalių: Amerikos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos. Į žygį Varšuvoje už šeimą ir gyvybę atėjo žmonės ištisomis šeimomis, netgi su mažais vaikais. Žygio metu vyravo gera nuotaika.


            Šioje manifestacijoje dalyvavo ir Krikščioniškosios Kultūros instituto Kelmės biuro direktorė Daiva Lileikienė su šeima ir laikraščio ,,Po Šventoriaus Klevais” redaktorė Genovaitė Deveikienė . Manifestacija mums paliko gilų įspūdį. Kiek daug žmonių iš daugelio valstybių protestuoja prieš abortus, prieš žmonijos moralinį nuosmukį. Mums buvo įdomu ir malonu dalyvauti šiame protesto žygyje kaip Lietuvos atstovams.
Tekstas G.Deveikienės
Nuotr.: Internetas (www.marsz.org) ir  J. Saidl.

2012 m. balandžio 20 d., penktadienis

Išgelbėtasis skęstantis


Tai atsitiko Belgijoje, toje šalies dalyje, kuri vadinama Flandrija.
Jauna moteris vaikščiojo su mažu sūneliu palei kanalą. Užsižaidęs vaikas buvo neatidus ir įkrito į kanalą. Motina nemokėjo plaukti ir, apimta nevilties, žiūrėjo į savo skęstantį vaiką. Nepažįstamas vyriškis, atsitiktinai ėjęs pro šalį, greitai supratęs situaciją, šoko į vandenį ir išgelbėjo vaiką. Motina buvo be galo dėkinga išgelbėtojui ir pakvietė jį į savo netoliese esantį butą sušilti. Atsisveikindama motina pasakė: ,,Man nesmagu, kad negaliu Jums padovanoti nieko vertingo, nes ir pati ne kažką turiu. Tačiau kaip dėkingumo ženklą norėčiau Jums padovanoti nedidelę Marijos statulėlę.” Vaiko išgelbėtojas į tai atsakė: ,,Žinote, aš nesu religingas. Aš netikiu į Dievą. Tačiau kaip šio įvykio prisiminimą su malonumu paimsiu šią Marijos statulėlę.”
            Po keleto dešimtmečių vienoje Šveicarijos ligoninėje atsitiko štai kas. Ligoninės medicinos seserys kreipėsi į vieną kunigą sakydamos: ,,Pas mus yra ligonis, jis sunkiai serga. Tikriausiai, po kelių dienų jis mirs. Apie Dievą ar religiją jis nenori nieko girdėti. Ir kunigo nenori matyti. Tačiau Jūs esate gimęs Flandrijoje, kaip ir jis. Galbūt jis pradžiugs, galėdamas su Jumis pakalbėti gimtąją flandru kalba.” Kunigas nuėjo pas ligonį, pasisveikino ir kreipėsi į jį gimtąją flandru kalba. Ligonio nuotaika pasitaisė, jis darėsi vis atviresnis. Besikalbant kunigas pastebėjo ant spintelės prie lovos nedidelę Marijos statulėlę. Kunigas tarė. ,,Mane kai kas stebina. Medicinos seserys teigė, kad Jūs visai nereligingas, o dabar regiu Jūsų ant spintelės Dievo Motinos statulėlę.” Į tai ligonis atsakė: ,,Taip, žinote, tai buvo prieš daugelį metų Flandrijoje. Aš išgelbėjau skęstantį vaiką. Iš dėkingumo vaiko motina man padovanojo šią statulėlę...” Kunigas atsakė: ,,Taip, aš tai žinau, “ pridurdamas, kuriais metais ir kurioje vietoje tai įvyko. Ligonis tuo buvo labai nustebintas: ,,Iš kur Jūs visa tai taip tiksliai žinote?” Kunigas, pažiūrėjęs į jį, tarė: ,,Vaikas, kurį Jūs tada išgelbėjote, buvau aš. Visa tai man papasakojo mano motina.” Dabar įvyksta Dievo malonės ir atsivertimo stebuklas. Ligonis pravirksta. Jis atlieka išpažintį, priima sakramentus, o po kelių dienų miršta, susitaikęs su Dievu.

Pasakojo kun. Bernhard Peyrous
,,Betendes Gottesvolk” 2012 (Nr.1 249, pl.5)
Iš vokiečių kalbos išvertė A.Račas - http://r-gr.blogspot.de/search/label/Maria