2015 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

„Mūšį laimėjo ne generolai ir ne batalionai, o Rožinio Dievo Motina“


Popiežius Pijus V, norėdamas apginti krikščioniškąją Europą nuo įsiveržusių musulmonų pajėgų, kvietė katalikus kalbėti rožančių.1571 m. spalio 7 d. krikščionių armada Lepanto mūšyje sutriuškino turkų laivyną. Venecijos senate buvo oficialiai pareikšta, kad „mūšį laimėjo ne generolai ir ne batalionai, o Rožinio Dievo Motina“ (*). Atsidėkodamas ir pripažindamas, kad pergalė buvo pasiekta su Marijos pagalba, popiežius paskelbė spalio 7 dieną Pergalės Dievo Motinos švente.

PRO VITA  ŽINIOS


(*) “Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii Victores nos fecit”

SkaitytiRožančius ir Lepanto mūšis (anglų)