2014 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis

2014 m. rugsėjo 12 d., penktadienis

Kelmiškiams pristatyta Plinio Corrêa de Oliveira knyga „Revoliucija ir Kontrrevoliucija“Renginį vedęs Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius patikslino, kad „Revoliucija“ šioje knygoje pavaizduota tiesiog kaip klaidinanti religija, nešanti ir civilizacijos nuosmukį. „Kontrrevoliucija“ turi būti judėjimas, pasisakantis už rimtą religinį ir moralinį atsinaujinimą, kuris taptų pagrindu morališkai griežtos ir hierarchinės krikščioniškosios civilizacijos atkūrimui.

Renginyje dalyvavo VšĮ Krikščioniškosios kultūros instituto generalinis direktorius Renato Murta de Vasconcelos, Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacijos Lietuvoje direktorius Jorge Vicente Saidl, Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacijos Vokietijoje direktorius Benno Hofshulte, kiti tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP) delegacijos nariai, nemažai Kelmės rajono senjorų iš bendruomenės „Artimi“.

Svečiams už išsamų knygos ir jos autoriaus pristatymą dėkojo Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Bilius.

Renginio metu vertėjavo vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Truncienė.


Jadzė Gaupšienė 2014-09-04, paskelbė www.mano Kelme.lt

2014 m. rugsėjo 9 d., antradienis

Tradicijų, Šeimos ir Nuosavybės (Tradition, Family, Property - TFP) gynimo asociacijos delegacija Lietuvoje


Marijos radijo laidos „Aktualijos“:


Kalbiname katalikiškos visuomeninės organizacijos „Tradicija. Šeima. Nuosavybė" narius, iš įvairių pasaulio kraštų atvykusius į Lietuvą. Jie kasmet dalyvauja piligriminėje eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuri yra rengiama paskutinį rugpjūčio sekmadienį, bei dalyvauja įvairiuose Lietuvos laisvės kovų minėjimuose. Svečiai maloniai sutiko su Marijos radijo klausytojais pasidalinti savo organizacijos patirtimi. Laidą veda aktorė Inesa Paliulytė. Iš anglų kalbos verčia Kastantas Lūkėnas.