2013 m. gegužės 31 d., penktadienis

"Marcia per la Vita" Roma 2013 m. gegužės 12 d.


Manifestacijos už gyvybę vyksta kasmet daugelyje Europos sostinių, o taip pat ir Amerikos žemyne.
,,Marcia per la Vita“ vyko Romoje šių metų gegužės 12 d., sekmadienį. Žygio už gyvybę dalyviai susirinko 9.00 val. prie Koliziejaus. Čia įvyko mitingas už gyvybę, kuriame kalbėjo daug aukštų pareigūnų ir Bažnyčios atstovų.
Manifestacijos už gyvybę – tai augantis judėjimas, kuris išreiškia gyvenimo kultūros skleidimą. Organizatorė Virginia Coda Nunziante sakė: ,,Žmonės ateina ne tik iš visos Italijos, bet taip pat ir iš viso pasaulio. Roma tampa nacionaliniu ir internacionaliniu centru judėjime už gyvybę“
Italijos judėjimai už gyvybę yra specialiai susikoncentravę ties 194 įstatymo straipsniu, kuris nuo 1978 m. legalizavo abortus šalyje. Nuo to laiko iki dabar negimė daugiau kaip 5 000 000 vaikų.
Kardinolas Burke pripažino, kad Europos judėjimai už gyvybę tebėra mažesni už Jungtinių Valstijų, bet jis pasidžiaugė neseniai vykusia demonstracija Prancūzijoje prieš tokios pat lyties santuokų ten legalizavimą. Kardinolas taip pat džiaugėsi, kad judėjimo už gyvybę dalyvių amžius jaunėja. Tai atspindi padidėjusį jautrumą abortų siaubui.
Eisenoje dalyvavęs Italijos viceprezidentas Senate Maurizio Gasparri sakė: ,,Gyvenimo gynimas nuo prasidėjimo iki jo natūralios pabaigos turėtų būti  institucijų pagrindinis tikslas“
Po mitingo susiformavusi kolona patraukė senaja Roma Venecijos gatve link Švento Angelo pilies. Ten eisena užsibaigė. Dauguma žygio dalyvių tęsė kelią link Švento Petro aikštės, norėdami gauti vidurdienio Regina Caeli palaiminimą iš Popiežiaus Pranciškaus. Popiežius per pamokslą pasveikino visus žygio už gyvybę dalyvius ir pakvietė likti susikaupusiems ties žmogaus gyvybės gerbimu nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties.
Tai buvo trečia manifestacija už gyvybę, rengiama Italijoje, antroji  Romoje. Joje dalyvavo dvigubai daugiau žmonių, negu praeitais metais. Remiantis policijos duomenimis į žygį susirinko 20 000 žmonių. Pagal žiniasklaidą – jame dalyvavo 25 000 žmonių iš daugelių Italijos vietovių ir kitų Europos valstybių. Žygyje ėjo šeimos su vaikais, seneliai su anūkais, įvairių krikščioniškųjų asociacijų atstovai, nešdami  savo valstybių vėliavas, plakatus ir kitokius ženklus, skelbiančius žygio tikslus.
Tarp skrajučių, ženklų ir vėliavų plevėsavo ir Lietuvos trispalvė. Daiva Lileikienė iš KKI ir savanorė iš KKGA pastebėjo, kad šiame judėjime augantis dalyvių skaičius yra vilties ženklas tiems, kurie yra susirūpinę Lietuvoje ir Europoje negimusių kūdikių apsauga. Genovaitė Deveikienė Kelmės parapijos laikraščio ,,Po šventoriaus klevais“ redaktorė džiaugėsi manifestacijos ir Romos miesto įspūdžiais, nes turės daug ką papasakoti parapijiečiams savo leidinyje.
                                                                                                   Mindaugas LileikisNuotraukos J. Saidl

2013 m. gegužės 3 d., penktadienis

"Marcia per la Vita" Roma 2013 m. gegužės 12 d.Krikščioniškosios kultūros instituto iš Lietuvos 
pareiškimas spaudai dėl dalyvavimo ,,Žygyje už gyvybę” 
Romoje 2013 m. gegužės 12 d.

Negimusiųjų vaikų teisė gyventi nepaiso valstybės sienų.

Kova už negimusių vaikų teisę gyventi jau senai nebėra tik nacionalinio lygmens reikalas.

Tai ne vien dėl to, kad pasaulio mastu liberali abortų praktika ir įstatymdavystė paniekino teisę gyventi, bet it todėl, kad lobizmas už abortus tapo europine tema.Įvairių rezoliucijų pagalba Europos abortų lobistai bando suformuluoti kažką
panašaus kaip ,,teisę į abortus.’’

• 2011 m. kovo 8 dieną kairiųjų partijų frakcijos Europos parlamente priėmė rezoliuciją, reikalaujančią pripažinti teisę į abortus. Europos parlamentas nori, ,,kad moterys turėtų teisę į saugų neštumo nutraukimą”(2011.03.08 d.nutarimo 25 punktas).
• 2011 m. gruodžio 1 d. (P7 TA(2011) 05544) bandoma dar kartą: Europos parlamentas ragina komisiją ... garantuoti saugų ir legalų neštumo nutraukimą bei gydymą po jo. (22 punktas).

Tai tik pora pavyzdžių iš daugelio. Tokiu būdu Europos parlamentas daug kartų pasisakė už laikymąsi Maputo protokolo, kuris reikalauja laisvės abortams Afrikoje. Panašiu būdu ir Europos taryboje bandoma liberalizuoti abortų praktiką.

Visa tai mus įtikina, kad būtina Europoje plati teisės į gyvybę gynėjų koalicija, kad būtų įmanoma efektingai ir sėkmingai pasipriešinti abortų lobizmui.

Todėl ir Krikščioniškosios kultūros institutas iš Lietuvos dalyvauja ,,Žygyje už gyvybę” Romoje 2013.05.12.

Romoje, amžinajame mieste, KKI atstovai kartu su kitais susirūpinusiais Europos piliečiais ir organizacijomis pasisako už neribotą teisę į gyvybę ir už šios teisės gerbimą.

KKI savo dalyvavimu šiame žygyje prisideda prie Europos krikščioniškosios negimusiųjų vaikų teisės į gyvybę gynimo.

Iš Romos turėtų po visą Europą pasklisti žinia, kad krikščioniškoji moralė yra prieš žiaurią ir neteisėtą masinių abortų praktiką žemyne ir visuomet gins negimusiųjų teisę į gyvybę, kol ši teisė visoje Europoje nebus gerbiama ir apginta.

(nuotrauka: http://www.marciaperlavita.it/)