2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

Už mūsų šalies ribų


Neseniai Lietuvoje išleistas veikalas Revoliucija ir Kontrrevolucija sužadino susidomėjimą už mūsų šalies ribų.

Nuotraukoje brazilas princas Bertranas Orleanas-Bragansa peržiūri knygą seminaro metu Pensilvanijoje – JAV
(nuotr. F. Saidl)

2014 m. lapkričio 23 d., sekmadienis

Bažnyčios pozicija dėl eutanazijos yra visiškai aiškiKauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius tvirtino, kad Bažnyčios pozicija dėl eutanazijos yra visiškai aiški. „Žmogus nuo pradėjimo iki natūralios mirties turi teisę į gyvybę, ir Bažnyčia niekada negali pritarti nei žmogžudystei, nei savižudybei, nei eutanazijai. Šiuo klausimu Bažnyčia net nediskutuoja – gyvybė yra šventa teisė, ir niekas negali į ją kėsintis, net pats žmogus į savo gyvybę neturi teisės“, - pažymėjo dvasininkas.
S. Tamkevičiaus teigimu, katalikų tikėjime savižudybė, kaip ir žmogžudystė, yra labai sunki nuodėmė. Pasak jo, šiuo metu yra pakankamai medicininių priemonių, kad žmogus galėtų oriai kentėti ar apskritai nereikėtų kankintis. Todėl eutanazijos šalininkų pateikiami argumentai esą yra nerimti. „Jeigu atsiranda tokių, kurie nori savavališkai pasitraukti iš gyvenimo, tai jų problema. Tačiau nemanau, jog dėl to reikia priimti eutanaziją įteisinantį įstatymą ir reikalauti, kad gydytojai užsiimtų ne gydymu, o praktiškai žmogžudyste. Tai yra visai arti nacių politikos, kai atsikratydavo neparankių žmonių“, - tvirtino arkivyskupas. Kartu jis pabrėžė, jog gydytojo profesija yra per daug garbinga, kad įstatymas medikus įpareigotų užsiimti pacientų numarinimu. Esą normalūs gydytojai niekada nesutiks atlikti eutanazijos.
S. Tamkevičius tvirtino, kad Bažnyčia neabejotinai pareikš oficialų nepritarimą eutanazijos įteisinimui. Jis tikisi, kad parlamentarai „bus tiek protingi, kad tokio nežmoniško įstatymo nepriims“.
"Lietuvos žinios" 2014-08-14 - Nuotr. J. Saidl