2017 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis

Kviečiame rugpjūčio 27 d. į


Padėkos ir Vilties eiseną į Šiluvą


Neleiskime sau užmiršti auskinių savo istorijos puslapių bei fakto, jog per visus penkiasdešimt komunistinės priespaudos metų mūsų tikėjimas niekuomet nemirė ir visuomet išliko tokių žmonių kaip Arkivyskupas Teofilius Matulionis sielose, prieš kurio didingą asmenybę klaupėsi Popiežius Pijus XI. Tai buvo tikėjimas, įkvėpęs net tik partizanus, bet ir išlaisvinęs Eucharistijos Bičiulių širdis. Tegul šis tikėjimas įkvepia kiekvieno iš mūsų drasą, pasiaukojimą bei atsidavimą net tik mūsų šaliai, bet ir krikščioniškų vertybių, suteikiančių gyvybę mūsų valstybei, puoselėjimui.

I - Vykstančius pro Kelmę į Tytuvėnus prašome užsukti į Kelmės Atgimimo aikštę, kurioje:

7.30 val. sutiksime garbius svečius, Sąjūdžio mitinge iškilmingai iškelsime tautinę vėliavą;

8.30 val. susitelksime Tytuvėnų vienuolyno kieme, iš kur 9 val. išeisime į Šiluvą.

II - Vykstančius pro Raseinius prašome iki 9 val. atvykti į Dubysos slėnį, iš kur, susitelkę maldai, eisime į Šiluvą.

12 val. visi dalyvausime šv. Mišiose Šiluvoje.


Lietuvos Sąjūdžio Taryba
VšĮ ,,Krikščioniškosios kultūros institutas“
Šiaulių vyskupijos kurija
Kauno arkivyskupijos kurija