2012 m. gruodžio 24 d., pirmadienis


Mūsų skaitytojams linkime Šventų Kalėdų.
Šv. Kalėdų meto palaima telydi Jus ir Jūsų šeimos narius per 2013 metus.

We wish all our readers a very blessed Christmas with many graces of the Holy Family for 2013.

2012 m. gruodžio 19 d., trečiadienis

Penktasis Bažnyčios bruožas


Popiežius Pijus XI per šventinę audienciją seminaristų paklausė ,,Kiek būdingų bruožų turi tikroji Jėzaus Kristaus bažnyčia? ‘’ ,,Keturis, Šventasis Tėve. Ji yra vieninga, šventa, katalikiška ir apaštalinė”, atsakė vienas iš seminaristų. ,,Ar tik tuos keturis? – sekė klausimas. Vienas iš seminaristų pridėjo: ,,Romos katalikų bažnyčia”. ,,Be abejonės taip, bet tai išvada iš kitų požymių, o ne pats esminis bruožas. Bet koks gi yra tas kitas esminis bruožas?  Visi tylėjo.
 ,,Na, gerai, aš jums pasakysiu. Be tų keturių bruožų yra dar penktas: Bažnyčia visuomet persekiojama. Net Evangelijoje parašyta: Kaip mane persekiojo, taip ir jus persekios!,,
  Prieš  Bažnyčią visuomet buvo kovojama. Stipriau kaip bet kada ši kova vyksta mūsų dienomis, aršiai puolamos tos vertybės, kurias daugelį amžių gynė Katalikų Bažnyčia. Bandoma sugriauti šeimos sampratą, pagarbą gyvybei, per turto ir malonumų siekimo skatinimą žmogų nutolinti nuo Dievo. Kas bus rytoj, mes nežinome, bet nieko nereikia bijoti.  Banga, šiuo metu pakilusi prieš Bažnyčią, nuvilnys. Žmogus, trokštantis tiesos, teisingumo ir meilės, pajus ir alkį Dievui ir Kristui, tik per kurį galima gerovė ir išganymas. Ir todėl žmonės, pakankamai ilgai ėję klystkeliais, blaškomi klaidingų mokymų vėjų, galų gale susivoks ir pripažins, kas ištiktųjų yra jų gerovė. Ir vėl Bažnyčia taps reikalinga kaip tiesos, teisingumo ir meilės užuovėja.
,,Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios“ (Jn 15-20)
Pagal ,,Allianz mit Maria“, 2012, Nr. 4, 7 psl. - Parengė A.Račas - nuotr.: internetas

Stulbinantis išlikimas


2012 metų spalio 29 dieną stiprus uraganas, pavadinimu Sandy, nusiaubė kurortą Breezy Point, esantį prie vandenyno netoli Niujorko. Uraganinis vėjas, lietus ir ugnis nušlavė 111 namų. Griuvus namams, kilo gaisras, vietovę tarsi prarijo ugnis. Dėl gatves užliejusio vandens gaisrininkai nieko negalėjo padėti. Atslūgus vandeniui, namų blokai dar smilko. Visų nuostabai tarp griuvėsių išliko nei vėjo nei ugnies, nei vandens nesunaikinta Mergelės Marijos statula nišoje. Prieš ją ir už jos - privačių namų griuvėsiai. Amerikos ir Vakarų Europos spaudoje išplatintos išlikusios statulos nuotraukos. Statulą, vadinamą Breezy Point Mergele Marija, lanko žmonės. Vokietijos internetiniame puslapyje patalpinta išlikusios statulos nuotrauka, o po ja užrašas: ,, Sandy siautėja, o Marija stovi tvirtai ir nekreipdama dėmesio. Tai vilties ženklas”

Pagal JAV ir Vokietijos spaudos pranešimus parengė A.Račas. Nuotr.: internetas