2012 m. gruodžio 19 d., trečiadienis

Penktasis Bažnyčios bruožas


Popiežius Pijus XI per šventinę audienciją seminaristų paklausė ,,Kiek būdingų bruožų turi tikroji Jėzaus Kristaus bažnyčia? ‘’ ,,Keturis, Šventasis Tėve. Ji yra vieninga, šventa, katalikiška ir apaštalinė”, atsakė vienas iš seminaristų. ,,Ar tik tuos keturis? – sekė klausimas. Vienas iš seminaristų pridėjo: ,,Romos katalikų bažnyčia”. ,,Be abejonės taip, bet tai išvada iš kitų požymių, o ne pats esminis bruožas. Bet koks gi yra tas kitas esminis bruožas?  Visi tylėjo.
 ,,Na, gerai, aš jums pasakysiu. Be tų keturių bruožų yra dar penktas: Bažnyčia visuomet persekiojama. Net Evangelijoje parašyta: Kaip mane persekiojo, taip ir jus persekios!,,
  Prieš  Bažnyčią visuomet buvo kovojama. Stipriau kaip bet kada ši kova vyksta mūsų dienomis, aršiai puolamos tos vertybės, kurias daugelį amžių gynė Katalikų Bažnyčia. Bandoma sugriauti šeimos sampratą, pagarbą gyvybei, per turto ir malonumų siekimo skatinimą žmogų nutolinti nuo Dievo. Kas bus rytoj, mes nežinome, bet nieko nereikia bijoti.  Banga, šiuo metu pakilusi prieš Bažnyčią, nuvilnys. Žmogus, trokštantis tiesos, teisingumo ir meilės, pajus ir alkį Dievui ir Kristui, tik per kurį galima gerovė ir išganymas. Ir todėl žmonės, pakankamai ilgai ėję klystkeliais, blaškomi klaidingų mokymų vėjų, galų gale susivoks ir pripažins, kas ištiktųjų yra jų gerovė. Ir vėl Bažnyčia taps reikalinga kaip tiesos, teisingumo ir meilės užuovėja.
,,Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios“ (Jn 15-20)
Pagal ,,Allianz mit Maria“, 2012, Nr. 4, 7 psl. - Parengė A.Račas - nuotr.: internetas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą