2015 m. birželio 30 d., antradienis

Meksikos dvasininkai: Geriau sėsime į kalėjimą nei laiminsime vienalytes „santuokas“


Meksikos Aukščiausiajam Teismui panaikinus draudimą sudaryti vienalytes „santuokas“, Nuevo Laredo vyskupas Gustavo Rodriguezas Vega kartu su savo vyskupijos kunigais paskelbė deklaraciją, kurioje jis užtikrina savo vyskupijos tikinčiuosius, kad jis geriau bus įkalintas nei dalyvaus sudarant tokias sąjungas.

„Jie negali reikalauti tokios institucijos kaip Bažnyčia veikti prieš savo principus. Tegul Aukščiausiasis Teismas siunčia kunigus ir vyskupus į kalėjimą, bet Bažnyčia negali eiti prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymus“, teigiama deklaracijoje.

„Mes žinome, kad galime pakliūti į kalėjimą, jei kai kurios poros panorės sudaryti civilinę sąjungą, o mes neduosime joms savo palaiminimo. Šis įstatymas negali įpareigoti Bažnyčios, Ji negali eiti prieš savo principus, ir iš tiesų vieninteliai, kurie ateis į Bažnyčią, bus tie, kurie turi tuos pačius principus kaip mes.“

Vyskupijos kunigai patikino, kad jų pozicija yra „paremta moksliniais, antropologiniais, socialiniais ir religiniais argumentais“, kurie įrodo, kad santuoka tarp vyro ir moters (...) kaip teisinė dviejų tūkstančių metų Vakarų tradicija, yra vieno vyro ir vienos moters, trokštančių palikuonių, sąjunga“. Aukščiausiojo Teismo sprendimą įteisinti homoseksualias „santuokas“ jie vadina „takoskyros kūrimu, kuriai nepritars visas pasaulis, taip pat ir Bažnyčia“.

Šalies Aukščiausiasis Teismas birželio 12-ąją išleido deklaraciją, teigiančią, kad šalies įstatymas, apibrėžiantis santuoką kaip vieno vyro ir vienos moters, kurie ketina susilaukti palikuonių, sąjungą, yra „antikonstitucinis“.

2015 m. birželio 27 d., šeštadienis

ROMOS MIŠIŲ ISTORIJA EUCHARISTIJA XX A.: „MEDIATOR DEI“ (DIEVO TARPININKAS) ENCIKLIKA


XX a. pradžioje liturginio judėjimo idėjos ėmė smarkiai plisti. Kai kurie ėmėsi vienašališkų sprendimų, pernelyg radikaliai atmesdami esamą liturgijos tvarką. Prasidėjo dideli debatai, pasiekę net vyskupų konferencijas. Popiežius Pijus XII buvo priverstas įsiterpti.

Popiežius pagyrė liturginio judėjimo iniciatorius už tai, kad Mišių apeigose tikintieji pradėjo dalyvauti aktyviau ir sąmoningiau, bet ir įspėjo kai kuriuos inovatorius pernelyg godžiai nesiekti naujovių ir neišklysti iš teisingos doktrinos kelio. Svarbiausi punktai tokie:

Bažnyčios Dievui teikiamas kultas turi būti ne tik išorinis, bet ir vidinis.

Joks atskiras asmuo neturi galios reglamentuoti išorinių liturginių veiksmų.

Be Šventojo Sosto pritarimo yra visiškai draudžiama vartoti liturgijoje vietines kalbas.

Nėra nei išmintinga, nei girtina viską visais būdais sugrąžinti į senovę.

Šventoji altoriaus auka nėra tiesiog paprastas Jėzaus Kristaus kančių ir mirties atminimas, bet tikra auka.

Aukodami su juo ir per jį, pašventinant save jame, tikintieji pasauliečiai dalyvauja eucharistinėje aukoje, bet tai nereiškia, kad jie turi kunigišką galią.

Tikintiesiems dera priimti Komuniją ne tik dvasia, bet ir eucharistiniu būdu iškart po to, kai kunigas priima Komuniją.

Popiežius patvirtino Eucharistijos kultą ne Mišių metu (Švč. Sakramento išstatymas ir garbinimas)

Bernardinai (Santrauka)

2015 m. birželio 24 d., trečiadienis

ROMOJE MILIJONAS DALYVIŲ PASISAKĖ PRIEŠ GENDERIZMO SKLAIDĄ MOKYKLOSE


Šventoji Šeima – krikščionių šeimų simbolis 
Birželio 21 d. Romoje milijonas žmonių dalyvavo „Family Day“ renginyje „Apginkime savo vaikus. Stop genderizmui mokyklose“. Manifestacijos dalyviai pasisakė prieš „ideologinę kolonizaciją“ bei pastangas sulyginti santuoką ir bet kurią kitą civilinę sąjungą, praneša Radio vaticana.

Renginys nebuvo kurios nors didelės organizacijos ar judėjimo iniciatyva, jo idėja kilo iš pačių žmonių vos per 18 dienų. „Tai paprastų italų šeimos, seneliai, tėvai, vaikai, anūkai ... kurie atvyko čia nepaisydami sunkumų. Žmonės savarankiškai susimokėjo už kelionę, praleido dvi bemieges naktis, kad pasiųstu aiškią žinutę: „apsaugokite mus!“. Tai – Italijos atstovavimas, o ne lobistai, susiję su nenuoseklimis ir iš piršto laužtomis ideologijomis“, sakė vienas dalyvi.

2015 m. birželio 22 d., pirmadienis

Homoseksualai Brazilijoje niekino katalikų simbolius, šalies vyskupai prašo valdžią imtis priemoniųBrazilijos vyskupų konferencijos nariai ragina federalinę valdžią imtis teisinių priemonių po to, kai mėnesio pradžioje vykusiose LGBT eitynėse buvo masiškai niekinami katalikiški simboliai ir atvaizdai.

Vyskupai pabrėžia, kad religinių simbolių niekinimas „Brazilijos baudžiamajame kodekse yra pripažįstamas esant nusikaltimu“ ir prašo federalinę valdžią, kuri yra „Konstitucijos saugotoja“, „ginti pažeistas teises“.

Žygiuodami San Paulo kasmetiniame LGBT parade, dalyviai nešėsi pusnuogio transseksualo, nukryžiuoto ant kryžiaus, atvaizdą. Kiti plėšė krikščioniškus atvaizdus ar sėdėjo ant jų nuogi taip, kad šventi atvaizdai atsidurtų prie jų genitalijų. Vienas transseksualas buvo nufotografuotas nepadoriai šokantis striptizą prie bažnyčios įėjimo. Kitoje parado fotografijoje matyti, kaip dvi nuogos moterys bučiuojasi prie kryžiaus.

Šaltinis: Pro Patria


2015 m. birželio 17 d., trečiadienis

Tikėjimas


Kas padarė mus tvirtus, nenugalimus?  Tikėjimas. Tai patvirtina Baltstogės ir Krokuvos universitetų profesorė Katažina Koženevska (Katarzyna Korzeniewska). Ji savo moksliniuose darbuose įrodė, kad sėkmingiausiai sovietų valdžiai priešinosi būtent Katalikų Bažnyčia, ji suvaidino bene svarbiausią vaidmenį griaunant SSSR. Tikėjimas neleido Lietuvai pasiduoti, nes tikėjimas didesniu ar mažesniu laipsniu apėmė visą Lietuvos visuomenę. Taigi, slapta ar viešai visi laikėsi tikėjimo. Tik tokioje tikėjimo ir kovos atmosferoje galėjo gimti Sąjūdis.

Vysk. Emeritas J. Kauneckas - kalba Seimo iškilmingame minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti.

Parengta pagal ProPatria informaciją


KnygosRevoliucija ir Kontrrevoliucija

Knygos autorius yra garsus Brazilijos katalikų filosofas profesorius Plinio Corrêa de Oliveira, kuris yra parašęs daug mokslo darbų, gavusių bažnyčios pritarimą.

Revoliucija ir Kontrrevoliucija yra meistriškai atliktas darbas, kurio teiginiai turėtų būti skleidžiami toli ir plačiai, kad persmelktų sąžines ne tik tų, kurie laiko save tikrais katalikais, bet ir kitų geros valios žmonių. Taip pastarieji galėtų sužinoti, kad išganymas gali ateiti tik per Jėzų Kristų ir per Jo Bažnyčią; pirmieji turėtų pajausti savo tikėjimo patvirtinimą ir sustiprinimą ir įgytų psichologinį bei dvasinį imunitetą prieš tą gudrų apgaulingą procesą, kuris įtraukia daugelį iš jų kaip naudingus kvailius ar paprasčiausius pakeleivius. Revoliucijos proceso analizė yra įspūdinga ir atskleidžia realistinį bei giluminį istorijos supratimą nuo pat viduramžių pabaigos, kai buvo nutiestas kelias pagoniškajam Renesansui ir pseudoreformacijai, tuo pačiu - ir baisiajai Prancūzų Revoliucijai, o vėliau - ir ateistiniam komunizmui.“ (Tėvas Anastasio Gutierrez, C.M.F.)Santuoka ir Šeima

Knyga Santuoka ir šeima – 50 klausimų naudinga ne tik tiems, kas aktyviai gina šeimą. Tai taip pat puikus vadovas visiems, kas nori rasti atsakymus į rūpimus jiems klausimus apie santuokos ir šeimos problemas, o ypač tiems, kurių šeimos išgyvena krizę.  Autorius Jacekas Pulikovskis yra uolus gyvybės ir šeimos gynėjas, aktyviai įsijungęs į šeimų sielovadą.

Apginti aukštesnį Įstatymą

Knygoje pateikiamas katališkasis požiūris į šeimos institutą, aiškinama, kodėl reikia priešintis homoseksualų „santuokai“ ir t.t.Stebuklingasis Medalikėlis

Tai medalikėlis, kurį platinti prašė pati Dievo Motina pasirodymu šv. Kotrynai 1830 m. Medalikėlį gausite su paketėliu, kuriame bus ir knygelė su atspausdinta medalikėlio atsiradimo istorija, novena į Maloningąją Dievo Motiną.

Užsakymai internetu: : info@institutas.org

Knygos yra nemokamos, tačiau prašome prisidėti aukomis, padėti mūsų veiklai.