2015 m. birželio 17 d., trečiadienis

KnygosRevoliucija ir Kontrrevoliucija

Knygos autorius yra garsus Brazilijos katalikų filosofas profesorius Plinio Corrêa de Oliveira, kuris yra parašęs daug mokslo darbų, gavusių bažnyčios pritarimą.

Revoliucija ir Kontrrevoliucija yra meistriškai atliktas darbas, kurio teiginiai turėtų būti skleidžiami toli ir plačiai, kad persmelktų sąžines ne tik tų, kurie laiko save tikrais katalikais, bet ir kitų geros valios žmonių. Taip pastarieji galėtų sužinoti, kad išganymas gali ateiti tik per Jėzų Kristų ir per Jo Bažnyčią; pirmieji turėtų pajausti savo tikėjimo patvirtinimą ir sustiprinimą ir įgytų psichologinį bei dvasinį imunitetą prieš tą gudrų apgaulingą procesą, kuris įtraukia daugelį iš jų kaip naudingus kvailius ar paprasčiausius pakeleivius. Revoliucijos proceso analizė yra įspūdinga ir atskleidžia realistinį bei giluminį istorijos supratimą nuo pat viduramžių pabaigos, kai buvo nutiestas kelias pagoniškajam Renesansui ir pseudoreformacijai, tuo pačiu - ir baisiajai Prancūzų Revoliucijai, o vėliau - ir ateistiniam komunizmui.“ (Tėvas Anastasio Gutierrez, C.M.F.)Santuoka ir Šeima

Knyga Santuoka ir šeima – 50 klausimų naudinga ne tik tiems, kas aktyviai gina šeimą. Tai taip pat puikus vadovas visiems, kas nori rasti atsakymus į rūpimus jiems klausimus apie santuokos ir šeimos problemas, o ypač tiems, kurių šeimos išgyvena krizę.  Autorius Jacekas Pulikovskis yra uolus gyvybės ir šeimos gynėjas, aktyviai įsijungęs į šeimų sielovadą.

Apginti aukštesnį Įstatymą

Knygoje pateikiamas katališkasis požiūris į šeimos institutą, aiškinama, kodėl reikia priešintis homoseksualų „santuokai“ ir t.t.Stebuklingasis Medalikėlis

Tai medalikėlis, kurį platinti prašė pati Dievo Motina pasirodymu šv. Kotrynai 1830 m. Medalikėlį gausite su paketėliu, kuriame bus ir knygelė su atspausdinta medalikėlio atsiradimo istorija, novena į Maloningąją Dievo Motiną.

Užsakymai internetu: : info@institutas.org

Knygos yra nemokamos, tačiau prašome prisidėti aukomis, padėti mūsų veiklai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą