2013 m. gegužės 3 d., penktadienis

"Marcia per la Vita" Roma 2013 m. gegužės 12 d.Krikščioniškosios kultūros instituto iš Lietuvos 
pareiškimas spaudai dėl dalyvavimo ,,Žygyje už gyvybę” 
Romoje 2013 m. gegužės 12 d.

Negimusiųjų vaikų teisė gyventi nepaiso valstybės sienų.

Kova už negimusių vaikų teisę gyventi jau senai nebėra tik nacionalinio lygmens reikalas.

Tai ne vien dėl to, kad pasaulio mastu liberali abortų praktika ir įstatymdavystė paniekino teisę gyventi, bet it todėl, kad lobizmas už abortus tapo europine tema.Įvairių rezoliucijų pagalba Europos abortų lobistai bando suformuluoti kažką
panašaus kaip ,,teisę į abortus.’’

• 2011 m. kovo 8 dieną kairiųjų partijų frakcijos Europos parlamente priėmė rezoliuciją, reikalaujančią pripažinti teisę į abortus. Europos parlamentas nori, ,,kad moterys turėtų teisę į saugų neštumo nutraukimą”(2011.03.08 d.nutarimo 25 punktas).
• 2011 m. gruodžio 1 d. (P7 TA(2011) 05544) bandoma dar kartą: Europos parlamentas ragina komisiją ... garantuoti saugų ir legalų neštumo nutraukimą bei gydymą po jo. (22 punktas).

Tai tik pora pavyzdžių iš daugelio. Tokiu būdu Europos parlamentas daug kartų pasisakė už laikymąsi Maputo protokolo, kuris reikalauja laisvės abortams Afrikoje. Panašiu būdu ir Europos taryboje bandoma liberalizuoti abortų praktiką.

Visa tai mus įtikina, kad būtina Europoje plati teisės į gyvybę gynėjų koalicija, kad būtų įmanoma efektingai ir sėkmingai pasipriešinti abortų lobizmui.

Todėl ir Krikščioniškosios kultūros institutas iš Lietuvos dalyvauja ,,Žygyje už gyvybę” Romoje 2013.05.12.

Romoje, amžinajame mieste, KKI atstovai kartu su kitais susirūpinusiais Europos piliečiais ir organizacijomis pasisako už neribotą teisę į gyvybę ir už šios teisės gerbimą.

KKI savo dalyvavimu šiame žygyje prisideda prie Europos krikščioniškosios negimusiųjų vaikų teisės į gyvybę gynimo.

Iš Romos turėtų po visą Europą pasklisti žinia, kad krikščioniškoji moralė yra prieš žiaurią ir neteisėtą masinių abortų praktiką žemyne ir visuomet gins negimusiųjų teisę į gyvybę, kol ši teisė visoje Europoje nebus gerbiama ir apginta.

(nuotrauka: http://www.marciaperlavita.it/)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą