2015 m. kovo 5 d., ketvirtadienis

Pasirašykite peticiją dėl šeimos popiežiui Pranciškui


Kreipimasis į Jo Šventenybę Popiežių Pranciškų


Dėl šeimos ateities

Šventasis Tėve,

Atsižvelgdami į tai, kad 2015m. spalio mėn. bus šaukiamas Sinodas šeimos klausimu, mes kreipiamės į Jūsų Šventenybę, norėdami išreikšti savo būgštavimus ir viltis dėl mūsų šeimų ateities.

Mūsų būgštavimai kyla dėl to, kad esame liudininkai ilgus dešimtmečius trunkančios seksualinės revoliucijos, kurią remia ir skatina įtakingų organizacijų, politinių jėgų ir žiniasklaidos susivienijimas, ir kuris nuosekliai veikia prieš šeimos, kaip esminio visuomenės pagrindo, egzistavimą. Jau nuo pat 1968 metais gegužės mėn. vykusios vadinamos Sorbonos revoliucijos, yra laipsniškai, sistemingai ir beatodairiškai skiepijama moralė, priešinga tiek Dieviškajam, tiek prigimtiniam įstatymui, ir daugelyje šalių      jau tampa įmanoma  nepilnamečius mokyti vadinamosios „lyčių teorijos“ .

Šeštojo Dievo įsakymo katalikiškas mokymas mums yra tarsi švyturys šio grėsmingo ideologinio tikslo akivaizdoje. Jo šviesa kviečia žmogų, apsuptą tokios hedonistinės propagandos, rinktis skaisčios ir vaisingos šeimos modelį, kaip moko Evangelija, ir kuris atitinka prigimtinį įstatymą.

Jūsų Šventenybe, atsižvelgdami į skelbtą paskutiniojo Sinodo  informaciją, mes su skausmu pastebime, kad milijonams ištikimų katalikų šis švyturys gali ir užtemti dėl  antikrikščioniškų lobistų spaudimo ir jų propaguojamo gyvenimo būdo. Mes matome plintančią sumaištį, kylančią dėl galimybės, kad pačioje Bažnyčioje gali atsirasti įstatymo nesilaikymas ir pritarimas svetimavimui, t.y. leidžiant išsiskyrusiam ir vėl civiliškai susituokusiam   katalikui priimti Šventąją Komuniją, bei homoseksualų santuokoms, nors tokia praktika yra kategoriškai smerkiama kaip prieštaraujanti Dievo ir prigimtiniam įstatymams.

Kad ir kaip būtų keista, iš šios sumaišties kyla mūsų viltis.

Mūsų giliu įsitikinimu, esant tokioms aplinkybėms, Jūsų Šventenybės žodis yra vienintelis kelias šiai sumaiščiai tarp tikinčiųjų išsklaidyti. Jūsų žodis neleistų susilpninti Jėzaus Kristaus mokymą. Jis išsklaidys tamsą, griūvančią ant mūsų vaikų ateities,  jeigu tas švyturys nustos šviesti jiems kelius.

Šventasis Tėve, meldžiame Jus tą žodį ištarti. Prašome to iš visos širdies, kuri ištikima ir atsidavusi viskam, ką darote. Tikime, kad Jūsų žodis leis neatskirti pastoracinę praktiką nuo mokymo, kurį mums paliko Jėzus Kristus ir Jo vietininkai, nes priešingu atveju sumaištis dar didės. Juk Jėzus Kristus mus moko, kad  gyvenimas turi būti neatskiriamas nuo tiesos (Jono Evangelija 14:6-7); ir Jis taip pat perspėjo mus, kad vienintelis kelias nesuklupti yra sekti Jo mokymą (Mato Evangelija, 7:24-27).

Prašydami Jūsų apaštališkojo palaiminimo, užtikriname Jus, kad melsimės į Šventąją Šeimą – Jėzų, Mariją ir Juozapą – kad apšviestų Jūsų Šventenybę šiose ypač svarbiose ir lemiamose aplinkybėse.

http://www.filialappeal.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą