2016 m. kovo 5 d., šeštadienis

Kun. Petras Skarga apie šventąjį Kazimierą


Apie šventąjį Kazimierą pirmasis Vilniaus universiteto rektorius Petras Skarga yra rašęs: „Iš tokio aukšto luomo ir karališkos kilmės šventojo jaunikaičio imkime nuolankumo, pasaulio paniekinimo, skaistumo ir kitų dorybių pavyzdį ir modelį. Ir juo labiau jo malda už mus kliaukimės, nes jis mūsų giminaitis, mūsų namiškis, šios karalystės sūnus ir savo liaudies mylėtojas, su mūsų karaliais ir viešpačiais, per kuriuos Viešpats Dievas mus valdo, kraujo ryšiais susijęs. Jis nepaliauja rūpinęsis mumis pas Aukščiausiąjį, kuris jam maloningas.“

Pagal Lietuvos žinios

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą