2015 m. balandžio 24 d., penktadienis

Brazilijos spaudoje, prieš 50 metų


Žurnalas O Globo, Rio de Žaneiras, 1965m. vasario 22d., 2 psl.

Lietuvos konferencijos uždarymas. Kreipimasis pavergtųjų tautų vardu

San Paulas, 22- (O Globo)- Kalbėdamas šeštadienį 3-sios Lietuvos konferencijos baigiamojoje sesijoje Lotynų Amerikoje, San Paulo Municipaliniame teatre, prof. Plinio Corrêa de Oliveira, Popiežiškojo katalikų universiteto San Paule profesorius pasakė, kad šiuo metu pasaulinis komunizmas vykdo vieną iš plačiausių ir įžūliausių žmonijos istorijoje psichologinių kampanijų nukreiptų prieš Vakarus. Šio manevro esmė yra bandymas sunaikinti didžiausią komunizmo kliūtį, t.y.tikėjimą.

Kalbėtojas, kuris yra Tradicijos, Šeimos ir Nuosavybės (TFP) gynimo draugijos Nacionalinės tarybos Brazilijoje pirmininkas, kalbėjo toliau:

Komunistai apsimeta, kad atsisako instinktyvios ir aklos nepaykantos tikėjimui, todėl laikosi katalikų bažnyčiai duoto pažado leisti jai laisvai propaguoti savo tikėjimą, su sąlyga, kad ji nutildys savo narius ginčuose dėl komunizmui būdingos gėrybių bendrumo idėjos, ir tuo būdu sudarys galimybę auklėti katalikų ateities kartas mintimi, kad privati nuosavybė yra anachronistinė, neatstatoma ir nepageidaujama jokiais būdais, lygiai taip, kaip vergovė Vakarų šalyse.

Remdamasis savo apybraiža „Bažnyčios laisvė komunistinėje valstybėje“, kalbėtojas pademonstravo, kodėl šis užslėptas suokalbis yra nepriimtinas katalikiškajai minčiai, nes jis reiškia nesilaikymą Dievo Įsakymų.

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira pabrėžė, kad būtina spręsti Lietuvos ir kitų engiamų tautų klausimą, tačiau jis atkreipė dėmesį, kad sprendimo neįmanoma rasti tame beprotiškame ir amoraliame pakte tarp katalikų ir komunistų. Jis nurodė, kad geriausias sprendimas vakariečiams ir didžiosioms galybėms žemėje yra pripažinti, kad Rusijos okupuotoms tautoms po 1945 metų karo dabartinis status quo yra nepripažintinas, nepriimtinas, ir, nors mažosios Afrikos valstybėlės dabar dar neturi apsisprendimo teisės, tai tautos su sena krikščioniška tradicija tokią teisę turi turėti.

Pasiūlymas

Toliau kalbėtojas pasiūlė, kad Lietuvos Kongresas savo konferencijoje San Paule nusiųstų Jungtinėms Tautoms, Popiežiui Pauliui VI ir prezidentui Džonsonui telegramą, prašydamas jų pasistengti, kad Rusijos okupuotose valstybėse būtų surengti plebiscitai. Tokie plebiscitai su laisvės, viešumo ir JT priežiūros garantija duotų toms tautoms galimybę skelbti pasauliui jų nenorą likti brutalioje Sovietų okupacijoje komunistinio režimo sąlygomis, kas, jo nuomone, remiasi amoraliu privačios ir asmeninės nuosavybės teisės naikinimu.

Dėl vienybės

Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos laisvės sąjungos pirmininkas, taip pat kreipėsi į auditoriją. Jis kalbėjo apie laisvų lietuvių dedamas pastangas savo šalies laisvei atgauti ir apie tai, kad visi išblaškyti pasaulio lietuviai vienytųsi šiam tikslui pasiekti.
(Vertimas: J.A. Schelini, J. Sakalauskienė)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą